Szukaj w biuletynie:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnienom w Przemyślu
Menu serwisu:
  Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl

Telefon: +48 16 672 30 04 / +48 16 671 39 56
E-mail: dyrektor@mozu.przemysl.pl
www.mozu.przemysl.pl

Realizując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 r.), oddajemy do Państwa dyspozycji Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie i udoskonalenie wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej.